Towarzystwo Klawiterapii

marzec 2021

Jestem jak i Pan lekarzem – i choć emerytowanym, to wciąż przewlekle zdrowym (czego i Panu życzę). Będąc związanym z zawodem już ponad pięćdziesiąt (50) lat – widziałem wiele, lecz to co dostrzegam obecnie, jest chyba kulminacją tego, z czym się nigdy w medycynie nie godziłem i zawsze zwalczałem.

List otwarty do prezesa naczelnej rady lekarskiej Read More »

AURIULOTERAPIA w znanej obecnie postaci, powstawała w latach pięćdziesiątych dwudziestego wieku – we Francji. Jej autorem jest francuski neurolog dr Paul NOGIER.

Aurikuloterapia Read More »

Refleksoterapeutyka – leksykon, cz. 1. Krzysztof Jaros Leksykon ten – jest próbą syntezy odnośnie różnych form terapeutycznych, opartych na odruchowości i pracy z ciałem. Żyjemy bowiem w świecie różnorodnym i bogatym kulturowo. I choć miarą skuteczności są uzyskiwane efekty (ich jakość, trwałość, łatwość osiągania) – to jednak faktem jest, że „każdy sprzedawca swój towar chwali”.

Reflerksoterapeutyka Read More »

Janusz Kołodziejczyk KRANIOTERAPIA – KLUCZ DO KLAWITERAPII Klawiterapia, to suma wszystkich systemów akupunktury; „dużej” chińskiej akupunktury korporalnej i mikrosystemów – usznego (aurikuloterapii, od której zawsze rozpoczynam kurs KLAWITERAPII) i czaszkowego (kranioterapii). O mikrosystemach, tak napisałem we wstępie do swojego podręcznika KRANIOTERAPII, który jest jedną z podstaw nauki Klawiterapii w Polskiej Szkole Refleksoterapii (www:plskaszkolarefleksoterapii.pl) „W wielu

Kranioterapia klucz do klawiterapii Read More »

W starożytnych i średniowiecznych Chinach, lekarz rodziny był wynagradzany, gdy jego podopieczni byli zdrowi. Gdy chorowali – pieniędzy nie było

Zdowie Bez leków Read More »

buildings, coast, skyline

Z powodu moich peregrynacji na polskich lotniskach, w Chicago doszło prawie do zamieszek – ponieważ miałem przez sześć dni pokazać amerykańskiej polonii, co może polska klawiterapia. Przyjechało więc i przyleciało do Chicago z Kanady i różnych miejsc w USA nieco chorych rodaków, pragnących na sobie wypróbować legendarną już metodę – bo doktor Barbasiewicz przed kilku laty na podobnym pokazie w Toronto, „podniósł” klawiterapią z wózka inwalidzkiego niechodzącą od lat kobietę. Polonusi przybyli, a Kołodziejczyka brak…

Klawiterapia w Chicago Read More »