Towarzystwo Klawiterapii

Członkowie Towarzystwa Klawiterapii

Członkowie wspierający

1. Justyna Hasij

2. Mariola Ambrozik

3. Ćmiel Katarzyna

4.  Artur Pagowski

5.  Aleksandra Pronińska

6.  Stanisław Andrzej Korpacki

7.  Grażyna Marcinkowska

8. Agnieszka Towarzyńska

9.  Elżbieta Kik

10. Elżbieta Gloger

11.  Aneta Jarosińska

12. Urszula Kaczmarek

13. Anna Szafran

14. Marta Lipke

15. Pamela Drąg

16. Grażyna Trzpis

17. Gabriela Brudny

18.  Siwiak Małgorzata

19. Agnieszka Justyńska Banasik

20. Monika Płaziak

21. Tarnowska   Emilia