Towarzystwo Klawiterapii

Deklaracja członka Wspierającego

Członkiem Wspierającym TK może zostać każda osoba fizyczna lub osoba prawna która chce wspierać materialnie i ideowo klawiterapię.

Wyperłniając poniższą deklarację PROSZĘ O PRZYJĘCIE DO TOWARZYSTWA KLAWITERAPII jako członka wspierającego

Wniosek O wydanie faktury

Towarzystwo Klawiterapii nie jest płatnikiem podatku Vat więc wystawiony dokument nie będzie upoważniał do zwrotu podatku Vat .