Towarzystwo Klawiterapii

i dr.Janusz Kołodziejczyk .

BRUNO GROENING – pola torsyjne w działaniu…

Gdy dzieje się coś, co intelekt uzna za niemożliwe to zaprzeczamy temu, albo nazywamy to bożym cudem – bo zwykły człowiek tak nie potrafi.

Jeżeli jednak zaufamy zmysłom i pozwolimy sobie dostrzec to z ciekawością i spokojem – wtedy zacznamy szukać wytłumaczenia i na początek, nadamy temu naukową nazwę.

„Pola torsyjne”… to coś, co dotąd wymyka się poznaniu, ale jest posądzane – iż jest wszechmocne. Fizycznie – nie ma na to jeszcze satysfakcjonującej definicji, metafizycznie – takie właściwośći nadaliśmy Bogu. Cieśla z Betlejem i cieśla z trójmiejskiej Oliwy – Bruno Groening; wprawiali w zakłopotanie swoje otoczenie, dokonując „cudów”. 

O dokonaniach Jezusa wiemy z ewangelii, które napisano kilkadziesiąt lat po jego odejściu. Bruno, zmarł w 1959 roku i pozostały po nim filmy oraz taśmy magnetofonowe z jego wykładami. Twierdził on, iż w Przyrodzie nie ma nic nadprzyrodzonego – nie ma cudów. Że  czego nie rozumiemy dziś – to zrozumiemy w przyszłości. Że nie ma rzeczy niemożliwych, że może wydarzyć się wszystko co sobie wymyślimy i w to UWIERZYMY. Uzdrawiał tłumy. Siedemdziesiąt lat temu w Niemczech – dziesiątki tysięcy ludzi zebranych w jednym miejscu odzyskiwało zdrowie – a on mówił, że to nie on, ale Bóg uzdrawia ich swoją energią.

Nawoływał do nawrócenia i powrotu do kościoła. Obecnie jednak, zamiast powrotu – widać odwrót od kościoła. Ale dzięki nauczaniu Bruno Groeninga, zaczynamy tworzyć technologię „cudów”, którą można próbować objaśniać językiem fizyki, chemii i biologii. I jeśli obecnie udaje się praktycznie wykorzystać tę wiedzę, to: „Jest to tak proste, jak mówienie o tym”. 

Zapraszamy na wykład 19 lutego o godzinie 13.45

Organizator : Jan Góral

Plan :

18 lutego

11.00 Jan Góral- Wstęp, przywitanie i powód zorganizowania konferencji. Czy poglądy W. Sedlaka zyskały bądź straciły na aktualności?

11.15 dr hab. inż. Maciej Adamski– System energetyczny człowieka

12.00 dr Agnieszka Malczewska- Błaszczyk– DNA (528 hz) i i inne ważne częstotliwości na tu i teraz w odniesieniu do nowych paradygmatów

12.45 Dorota Kamińska– Od Obłazowej do CERN, Wielkiego Zderzacza Hadronów

13.30 Iwona Pawlik– Prezentacja Fundacji Kobiety Ziemi

13.45 Jan Rybski– Medycyna i lingwistyka falowa wg Garjajewa

14.30- 15.30 przerwa obiadowa

15.30 Anna Mazurczyk– Żeby być zdrowym, trzeba być mądrym. Jak pożywienie wpływa na nasze myślenie?

16.15 prof. Jan Mackiewicz– Temat zostanie podany po ustaleniu z prelegentem

17.00 inż. Małgorzata Wołukanis- Energetyczne aspekty budowy człowieka

18.00 Jolanta Kulesza– Elektrosmog a orgonity

18.30 Bernadetta Daniszewska– Jak Covid mnie uzdrowił?

19.00 Maciej Witkowski– Panel o strachu i jego działaniu psychosomatycznym i bioenergetycznym

19 Lutego

10.00 Jan Góral- otwarcie drugiego dnia konferencji

10.10 o. Jacek Maria Norkowski– Czy prof. Włodzimierz Sedlak rozwiązał zagadkę życia?

10.55 prof. Jakub Lichański– Poglądy Stanisława Lema ( Golem XIV ) a bioelektronika prof. Sedlaka

11.40 prof. Tadeusz Kasperczyk– Bioenergetyka ciała

12.25 dr Diana Wojtkowiak– Pola torsyjne i WIMP w organizmach żywych

13.45 dr Janusz Kołodziejczyk – Bruno GROENING – pola torsyjne w działaniu…

14.30 Ewa Pawela– Między nami cyborgami – o geoinżynierii transhumanizmu w aspekcie zdalnego sterowania człowiekiem

15.15- 16.15 przerwa

16.15 Adam Mazurek– O szkodliwości psycho-somatycznej zdalnego nauczania

17.00 dr Krzysztof Krupka– Uzdrowienie czy leczenie a przebieg procesów energetycznych w układzie biologicznym człowieka

17.45 dr Hubert Czerniak– Śladami ks. Włodzimierza Sedlaka

18.30 Roman Aleksandrowicz– Układ immunologiczny a szczepienia w świetle homeopatii

19.15 inż. Jerzy Czerny– Bioelektoroniczny masaż akupresurowo- limfatyczny – teoria i praktyka

20.00 Marek Taran– Sekrety świętej żeńskości- na pograniczu mistyki i nauki

Link do zakupu biletów i do aktualnego harmonogramu : https://app.evenea.pl/event/879341-1/