Towarzystwo Klawiterapii

Składka członkowska

Składki członkowskie Towarzystwa Klawiterapii

Składki opłacane są za cały rok  kalendarzowy. Nie można opłacić składki za miesiąc kwartał i inną część roku.

Oznacza to iż nowy członek Towarzystwa niezależnie od tego kiedy przystąpi do Towarzystwa Klawiterapii płaci pełną składkę roczną .

Wysokość składek członkowskich jest zróżnicowana w zależności do członkostwa jakie posiadamy.

  • Nie płacą składek patroni honorowi
  • Nie płacą składek członkowie honorowi
  • Składka członka założyciela aktywnego wynosi 60 zł rocznie
  • Składka członka założyciela  nieaktywnego wynosi 120 zł rocznie
  • Składka członka zwyczajnego aktywnego  wynosi 120 zł rocznie
  • Składka członka zwyczajnego nieaktywnego wynosi 240 zł rocznie
  • Składka członka wspierającego wynosi 360 zł rocznie

Składkę członkowską należy wpłacić   przelewem na konto bankowe Towarzystwa : Nest Bank – numer konta  48 1870 1045 2083 1069 7471 0001 – Podając w opisie przelewu:  Imię Nazwisko oraz dopisek „Składka członkowska za rok …………….”