Towarzystwo Klawiterapii

Składka członkowska

Składki członkowskie Towarzystwa Klawiterapii

Składki członkowskie płacimy jednorazowo. Nie można płacić składki w ratach

Członkowie Wspierający Towarzystwa niezależnie od tego kiedy przystąpią do Towarzystwa Klawiterapii płacą pełną składkę roczną .

Członkowie Zwyczajni płacą po wstąpieniu do Towarzystwa Klawiterapii składkę jednorazowo za całe swe członkostwo do końca roku.

Członkowie Wspierający którzy ukończyli kurs mają prawo od nowego roku kalendarzowego zgłoszenia swej kandydatury na Członka Zwyczajnego. należy w tym celu wypełnić Deklaracją członka Zwyczajnego wypełniając formularz https://towarzystwoklawiterapii.pl/deklaracja-czlonkowska/ , dołączając do niego skan lub zdjęcie dyplomu ukończenia kursu oraz opłatę składki członkowskiej za dany rok. W tym wypadku kandydat na Członka Zwyczajnego nie płaci wpisowego gdyż już raz zapłacił i był Członkiem Wspierającym a teraz przekształca się w Członka Zwyczajnego ,

W tym wypadku Członek Zwyczajny który wcześniej był Członkiem Wspierającym płaci jednorazowo pełną składkę roczną.

W innych wypadkach gdy kandydat spełnia warunki i wnioskuje o status Członka Zwyczajnego jeżeli jego członkostwo zostało przyznane w styczniu płaci jednorazowo składkę roczną a gdy staje się członkiem w innym miesiącu roku wysokość składki obliczana jest w ten sposób iż obliczamy ile miesięcy będzie trwało członkostwo  do końca roku i mnożymy otrzymaną ilość miesięcy przez 1/12 składki rocznej Członka Zwyczajnego.

Jeżeli otrzymujemy członkowstwo ostatniego dnia danego miesiąca miesiąc ten jest wliczany do stażu członkowskiego

Przykład :

Osoba zostaje Członkiem Zwyczajnym 30 marca 2023 roku. Do końca roku członkostwo będzie trwało w miesiącach od marca do  grudnia 2023 roku – czyli 10 miesięcy. Składka członkowska Członka Zwyczajnego za rok 2023 wynosi 160 złotych rocznie – dzielimy ją przez 12 i mnożymy przez 10 co daje nam 133 złote do zapłatC

Wysokość składek członkowskich w roku 2024 - od dnia 1 stycznia 2024
  • Nie płacą składek Patroni Towarzystwa
  • Nie płacą składek Członkowie Honorowi
  • Składka Członka Założyciela  wynosi 90 zł rocznie
  • Składka Członka Zwyczajnego  wynosi 180 zł rocznie
  • Składka Członka Wspierającego wynosi 500 zł rocznie

Składkę członkowską należy wpłacić   przelewem na konto bankowe Towarzystwa : Nest Bank – numer konta  48 1870 1045 2083 1069 7471 0001 – Podając w opisie przelewu:  Imię Nazwisko oraz dopisek „Składka członkowska za rok …………….”