W starożytnych i średniowiecznych Chinach, lekarz rodziny był wynagradzany, gdy jego podopieczni byli zdrowi. Gdy chorowali – pieniędzy nie było