Towarzystwo Klawiterapii

Członkowie Towarzystwa Klawiterapii

Członkowie założyciele

1. Jacek Kościółek

2. Stanisław Fałowski.

3. Jan Poniewierski

4. Leszek Hawryszczak

5. Joanna Rogalska

6 . Agata Siwińska–Mielewczyk

7. Jolanta Maria Pulst