Towarzystwo Klawiterapii

Członkowie Towarzystwa Klawiterapii

Członkowie założyciele

Jacek Kościółek

Stanisław Fałowski.

Jana Poniewierski

Leszek Hawryszczuk

Joanny Rogalska

Agaty Siwińskia –Mielewczyk

Jolanta Maria Pulst