Towarzystwo Klawiterapii

Władze Towarzystwa Klawiterapii

Według regulaminu Towarzystwa Klawiterapii władzami Towarzystwa są:

1.Zebranie Członków

2. Przedstawiciel

 Na zebraniu Członków Założycieli został wybrany na przedstawiciela członek założyciel Jacek Kościółek

….