Towarzystwo Klawiterapii

Wstąp do Towarzystwa Klawiterapii

Towarzystwo Klawiterapii – Stowarzyszenie  zwykłe zarejestrowane dnia 7 grudnia 2020 roku i wpisane do Ewidencji Stowarzyszeń Zwykłych prowadzonej przez  Starostę Nowosądeckiego .

Adres Towarzystwa :

Wielopole 86  33-311 Wielogłowy

Regon : 388041018    NIP : 734 359 09 96

Przedstawiciel Towarzystwa : Kościółek Jacek tel :  666 54 54 55

Konto bankowe : Nest Bank – 48 1870 1045 2083 1069 7471 0001

Zgodnie z Regulaminem Towarzystwa możliwe są dwa rodzaje członkostwa :

Członkostwo Zwyczajne – dostępne dla  absolwentów szkół Klawiterapii  dr. Barbasiewicza  i dr Kołodziejczyka

Członków Wspierające – dla  sympatyków  Klawiterapii którym na sercu leży wspieranie, rozpowszechnianie i propagowanie idei Klawiterapii i techniki .

Przyjęcia nowych Członków dokonuje Przedstawiciel na podstawie złożonego przez kandydatów wniosku i po dokonaniu opłaty wpisowej i składki  członkowskiej.

Jednorazowa opłata wpisowa wynosi :

Dla Członków Zwyczajnych – 100 złotych

Dla Członków Wspierających – 200 złotych

Składka członkowska dla Członków Zwyczajnych wynosi 180 złotych rocznie

Składka członkowska dla Członków Wspierających wynosi 500 złotych rocznie 

Opłatę wpisową należy wnieść  przelewem na konto bankowe Towarzystwa : Nest Bank – numer konta  48 1870 1045 2083 1069 7471 0001 – Podając w opisie przelewu:  Imię Nazwisko oraz dopisek „Opłata wpisowa”  W polu odbiorca wpisujemy : Towarzystwo Klawiterapii Wielopole 86  33-311 Wielogłowy

Składkę członkowską należy wpłacić   przelewem na konto bankowe Towarzystwa : Nest Bank – numer konta  48 1870 1045 2083 1069 7471 0001 – Podając w opisie przelewu:  Imię Nazwisko oraz dopisek „Składka członkowska za rok …………….”  W polu odbiorca wpisujemy : Towarzystwo Klawiterapii Wielopole 86  33-311 Wielogłowy

Kandydat do Towarzystwa składa pisemną lub elektroniczną deklarację zawierającą oświadczenie o przystąpieniu i potwierdzenie opłaty składki , a ponadto podaje imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu, adres do korespondencji , zawód i wykształcenie80