Towarzystwo Klawiterapii

Faktura

PROSZĘ O wystawienie faktury

Towarzystwo Klawiterapii nie jest płatnikiem podatku Vat więc wystawiony dokument nie będzie upoważniał do zwrotu podatku Vat .

Faktura zostanie wysłana na podany w formularzu adres mailowy w ciągu kilku dni od złożenia prośby .