Towarzystwo Klawiterapii

Deklaracja członkowska

Członkiem Towarzystwa Klawiterapii (TK) może zostać osoba która ukończyła szkolenie w Polskiej Szkole Refleksoterapii (PSR) doktora Kołodziejczyka lub w Centrum Klawiterapii (CK) doktora Barbasiewicza i może to udokumentować.

PROSZĘ O PRZYJĘCIE DO TOWARZYSTWA KLAWITERAPII JAKO CZŁONKA zwyczajnego :
WNIOSEK O WYDANIE FAKTURY

Towarzystwo Klawiterapii nie jest płatnikiem podatku Vat więc wystawiony dokument nie będzie upoważniał do zwrotu podatku Vat .