Towarzystwo Klawiterapii

Kursy Klawiterpii organizowane przez patrona Towarzystwa doktora Janusza Kołodziejczyka

Ogłoszenia bieżące dotyczące szkoleń

Najbliższy kurs PODSTAW KLAWITERAPII
odbędzie się w dnach 27 kwietnia do 03 maja 2024 roku.
Następne w 2024 roku, planowane są w terminach:
27 lipca do 02 sierpnia
19 do 25 października

Do 2020 roku Szkolenie Podstawowe KLAWITERAPII, składało się z czterech modułów jako oddzielnych spotkań:

 • Aurikuroterapii,
 • Kranioterapii,
 • Akupunktury Korporalnej i
 • Klawiterapii

co w „epoce Covid” prawie sparaliżowało szkolenia.

Obecnie powyższe cztery elementy zrealizowane zostaną podczas jednego – siedmiodniowego spotkania.

PEŁNA CENA KURSU WYNOSI 5950 ZŁ. (PIĘĆ TYSIĘCY DZIEWIĘĆSET PIĘĆDZIESIĄT)
ZGŁOSZENIEM NA KURS jest dokonanie Opłaty Wstępnej

w wysokości 950.oo zł. (dziewięćset pięćdziesiąt) na konto:  61 1090 1564 0000 0000 5605 6440 

z podaniem :

1.Imienia i nazwiska

2.Numeru telefonu,

3.Adresów: e-mail oraz pocztowego uczestnika kursu.

W przypadku braku tych danych, pieniądze zostaną odesłane osobie wpłacającej.

 

950 zł., to cena podręczników niezbędnych do odbycia kursu – książek w formacie pdf. jak i papierowych:
 
 • PODSTAWY AKUPUNKTURY,
 • SKOLIOZY -inny punkt widzenia
 • ZARYS REFLEKSOTERAPII,
 • HISTORIA AKUPUNKTURY z pozycji antropologa wiedzy,
 • KRANIOTERAPIA,
 • AURIKULOTERAPIA

Ponadto – w cenie całego kursu są: narzędzia (klawiki, roler itp.) oraz udział w zajęciach wraz z napojami i przekąskami w trakcie.

Dojazd, zakwaterowanie i wyżywienie we własnym zakresie.

Po dokonaniu opłaty wstępnej, należy poinformować o tym organizatorów: Iwonę Kołodziejczyk: telefonicznie; +48 601 186 637 meilowo; iwkol@op.pl

 

Ale… udział w kursie jest możliwy wyłącznie dla członków TOWARZYSTWA KLAWITERAPII.

Aby więc zapisać się do Towarzystwa Klawiterapii (TK), należy:

– mieć dokonaną opłatę wstępną (jak wyżej),

– wejść na stronę internetową www.towarzystwoklawiterapii.pl

– kliknąć w granatową zakładkę:

Zapisz się do Towarzystwa Klawiterapii

– następnie wypełnić i wysłać ze strony: 

Deklarację Członka Wspierającego

Osoby, które po dokonaniu opłaty wstępnej zostaną członkami wspierającymi Towarzystwa Klawiterapii (po ukończeniu kursu każdy zostaje członkiem zwyczajnym) – będą mogły w poniedziałki o godzinie 21.oo brać udział w cotygodniowych spotkaniach internetowych dla wszystkich członków Towarzystwa, oraz o 20.oo uczestniczyć w zajęciach przygotowawczych do kursu.

Osoby te, zapłacą w dniu rozpoczęcia kursu pozostałą sumę – tj. 5000 zł. za całość szkolenia.

PONIEWAŻ LICZBA MIEJSC NA KURSIE JEST OGRANICZONA .....

To o kolejności przyjęć, zadecyduje kolejność dokonania OPŁATY WSTĘPNEJ, która nie podlega zwrotowi w przypadku nie wzięcia udziału w kursie..

Można odstąpić od udziału w deklarowanym kursie, bez konsekwencji finansowych – po zawiadomieniu organizatorów do tygodnia przed rozpoczęciem kursu (drogą meilową i telefoniczną), zachowując możliwość odbycia szkolenia w którymś z następnych terminów – bez konieczności wnoszenia nowej opłaty wstępnej.

Kurs rozpoczyna się pierwszego dnia o godzinie 08.3o rano, a kończy ostatniego dnia o 14.oo wręczeniem zaświadczeń dokumentujących odbycie kursu.

Szkolenie obejmuje wykłady i zajęcia praktyczne, w ramach których leczymy codziennie chorych pacjentów.

Dzień szkoleniowy trwa: od godziny 09.oo do 21.oo z przerwą obiadową od 12.3o do 15.3o.

Wykłady trwają do godziny 18.oo – od której rozpoczyna się terapia pacjentów, pod kierunkiem prowadzącego kurs; doktora Kołodziejczyka.

KROK PO KROKU

Aby wziąć udział w kursie należy:

 1. Dokonać OPŁATY WSTĘPNEJ wpłacając 950 zł.

na konto: 61 1090 1564 0000 0000 5605 6440

podając/dołączając informacje:

imię i nazwisko 

– numer telefonu

– adres e-mail uczestnika kursu, a nie osoby/instytucji wpłacającej,

adres pocztowy na który mamy przesłać materiały kursu,

czy oczekujemy kwitu z kasy fiskalnej, czy faktury (dane do faktury)

oraz KTÓREGO KURSU dotyczy wpłata (data kursu).

Bez tych informacji (brak personaliów, numeru telefonu, e-maila etc.) – pieniądze zostaną zwrócone nadawcy.

 1. Powiadomić organizatorów kursu o dokonaniu wpłaty.

 2.  Zapisać się do Towarzystwa Klawiterapii

Robimy to poprzez stronę internetową www.towarzystwoklawiterapii.pl

klikając w zakładkę:

Zapisz się do Towarzystwa Klawiterapii

a następnie wypełnić: Deklarację Członka Wspierającego i wysłać ją ze strony internetowej Towarzystwa Klawiterapii.

4) Skontaktować się telefonicznie z Jackiem Kościółkiem 

+48 666 545 455 Zarządcą strony internetowej i Przedstawicielem Towarzystwa Klawiterapii, w celu poinformowania o wysłaniu Deklaracji Członka Wspierającego TK aby uzyskać linki do internetowych spotkań w poniedziałki o godzinie 20.oo i 21.oo.

Udział w spotkaniach, da możliwość wcześniejszego przygotowania do kursu oraz skorzystania z możliwości wyjaśnienia wszystkich wątpliwości dotyczących kursu klawiterapii oraz zastosowań metody w zarządzaniu zdrowiem.

Powyższy kurs Podstaw Klawiterapii – na który zapraszam, jest moim autorskim przekazem.

Moje własne, kilkudziesięcioletnie doświadczenie i wyniki prac badawczych powodują, żezasób przekazywanej wiedzy w zakresie akupunktury korporalnej, kranio i aurikuloterapii oraz pokrewnych metod odruchowych pracy z ciałem – odbiega od formy do której przywykliśmy. Zmiany te, nie zaprzeczają jednak istocie doktryny terapii odruchowej, a mają na celu jedynie uproszczenie procesu poznawania metody, w celu jej wdrożenia w skutecznej
praktyce.


Uproszczenie opisu komplikowanej przez wieki prawdy, nie jest herezją, bo prawda ta nie jest religią.


Wiedzę, którą obecnie się dzielę, gromadziłem przez ponad 40 lat swojej pracy lekarskiej, badawczej i edytorskiej, oraz współpracy i wymiany myśli z wieloma osobistościami – ekspertami tej wiedzy; z kraju i zagranicy – zwłaszcza ze swoim nauczycielem akupunktury;
prof. Zbigniewem Garnuszewskim (pierwszym i jedynym dotąd Specjalistą Krajowym ds. akupunktury przy Ministrze Zdrowia), oraz dr Ferdynandem Barbasiewiczem – autorem metody i podręcznika klawiterapii (jestem autorem pierwszego rozdziału tego podręcznika).


To skuteczność klawiterapii, polegającej na szukaniu na całej powierzchni skóry właściwych do stymulacji miejsc, a nie tylko punktów zatwierdzonych powagą akupunktury, spowodowała, że z akupunkturzysty – stałem się refleksologiem – ekspertem wiedzy o odruchowości, jak i refleksoterapeutą – wdrażającym w praktyce tę wiedzę.


Moje obecne widzenie refleksologii, udoskonala ją i upraszcza – nie odbierając historycznego blasku akupunkturze.

Bo nauka, to kroczący proces, a jej dogmatyzacja zamienia ją w religię, uniemożliwiając postęp. Nie wyklucza to jednak wcale; że starożytne idee widziane przez pryzmat współczesnej wiedzy, nie mogą zaowocować zdumiewającymi odkryciami.


Trzeba tylko mieć odwagę, by zanegować oklaskiwaną rzeczywistość.

zdrowia życząc – zapraszam na kurs
i w razie wątpliwości służę informacjami

Janusz Kołodziejczyk
+48 605 36 13 13
jk.omnibus@gmail.com

Zapraszam na moje media społecznościowe

Facebook
Facebook
Facebook
YouTube