Towarzystwo Klawiterapii

Patroni Towarzystwa Klawiterapii

dr. Ferdynand Barbasiewicz

Twórca  KLAWITERAPII,  

Terapia ma swoje korzenie w akupunkturze. Używamy do niej tzw. klawików (łac. „clavus” – gwoźdź), wykonanych ze stali chirurgicznej lub mosiądzu 

dr Ferdynand Barbasiewicz – autor metody Klawiterapii, doskonali i rozwija metodę od ponad pięćdziesięciu lat. 

Dr Barbasiewicz jest absolwentem Wydziału Psychologii i Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie specjalizował się w badaniach nad psychologicznymi strukturami czynnościowymi (praca doktorska pt. ,,Kształcenie nawyków” opisująca problemy psychofizjologii układu nerwowego w procesie kształcenia umiejętności manualnych w ujęciu antropocybernetycznym). 

Zmiany ujawniające zaburzenia czynnościowe ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego oraz metody usprawnień tych zaburzeń zostały odkryte i opublikowane przez dr Ferdynanda Barbasiewicza w Klawiterapii w 1988 roku.

Dr Barbasiewicz jest autorem 87 publikacji naukowych oraz wielu publikacji prasowych, audycji radiowych i telewizyjnych oraz szeregu referatów na temat metody klawiterapii wygłoszonych na kongresach i sympozjach naukowych w Polsce i za granicą. 

Obecnie autor Klawiterapii prowadzi konsultacje i kuracje z pacjentami, a także szkolenia grupowe dla pacjentów i zawodowych terapeutów.

 

Facebook
YouTube

dr. Janusz Kołodziejczyk

Janusz KOŁODZIEJCZYK jest lekarzem który uważa się za przyrodnika zajmującego się zawodowo jednym gatunkiem – człowiekiem – ale zawsze w kontekście szeroko rozumianego środowiska. Stąd, jego medycyna ma charakter holistyczny – całościowy, a podstawą warsztatu jest psychosomatyka – przekonanie o nierozerwalności ducha i ciała.

Janusz Kołodziejczyk

Jest specjalistą medycyny rodzinnej, ginekologiem i położnikiem – co nie
przeszkadza mu z powodzeniem i satysfakcją stosować; REFLEKSOTERAPIĘ –
tzn.: Klasyczną Akupunkturę Chińską, Aurikulopunkturę, Kraniopunkturę,
Klawiterapię, Ryodoraku. Ale też; Terapię Manualną, Hipnoterapię, Psychoterapię Ericksonowską i Analizę Transakcyjną, Apiterapię, Dietetykę, Głodówki Lecznicze i inne metody kontrolujące i stymulujące procesy samoleczenia organizmu.

Ukończył w Łodzi w 1976 r. Wojskową Akademię Medyczną.
Był uczniem i współpracownikiem ś.p. prof. Zbigniewa Garnuszewskiego –
organizatora akupunktury w powojennej Polsce, oraz dr Ferdynanda
Barbasiewicza – twórcy klawiterapii.
Jest jednym ze współorganizatorów polskiego nurtu medycyny
komplementarnej (integracyjnej), łączącego wiedzę „akademicką” z „medycyną naturalną” i wszelaką „inną” wiedzą medyczną skutecznie służącą ludziom. 

Jest członkiem kilku polskich towarzystw naukowych – w tym członkiem zarządu pierwszej i drugiej Sekcji Refleksoterapii Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, członkiem założycielem Polskiego Towarzystwa Akupunktury (PTA), przez kilka kadencji członkiem jego zarządu oraz wydawcą i redaktorem naczelnym biuletynu PTA „Akupunktura Polska”.

Był również redaktorem naczelnym czasopisma „Medycyna Naturalna”, jak i
wydawcą polskich podręczników akupunktury i homeopatii.

Sam jest autorem podręcznika AURIKULOTERAPII, KRANIOTERAPII, ZARYSU REFLEKSOTERAPII, HISTORII AKUPUNKTURY, pierwszego rozdziału w „Podręczniku Klawiterapii” doktora Ferdynanda Barbasiewicza, oraz „NATURALNIE o MEDYCYNIE” – zbiorufelietonów medycznych drukowanych w miesięczniku „Nieznany Świat”, a takżebroszur; „SKOLIOZY – inny punkt widzenia”, „KLAWITERAPIA”, „TerapieWsparcia; Bruno Groening – realna nadzieja”. 

Publikuje w czasopismachmedycznych i popularnych.

Był autorem pionierskich badań termograficznych nad AKUPUNKTURĄ (1984 r.) obiektywizujących jej działanie i dających materiał do opisania „Reakcji
Naczynioruchowej” tłumaczącej likwidowanie stanu zapalnego przy pomocy
AURIKULOTERAPII.
Zdobywał doświadczenie m.in. w Centrum Akupunktury w Warszawie – pracując tam pod kierunkiem prof. Zbigniewa Garnuszewskiego i w Centrum Medycyny Naturalnej w Koszalinie które utworzył w 1985 r. i prowadził do 1992r. 

Obecnie mieszka w Lubsku koło Zielonej Góry, gdzie prowadzi Centrum
Medyczne „OMNIBUS” w którym uczy KLAWITERAPII, którą rozwija razem z jej twórcą – dr Ferdynandem Barbasiewiczem.
Twierdzi; że z potrzeby rywalizacji uprawiał z zapałem i dużą ilością kontuzji
lekką atletykę, dla poznania siebie karate-do, a z potrzeby bliskiego obcowania z cudami natury uprawia kaktusy i swobodne nurkowanie.

Facebook
Facebook
Facebook
YouTube