Towarzystwo Klawiterapii

Wsparcie finansowe i darowizny

Darowizny i dary

Osobom którzy zechcą wspomóc działanie Towarzystwa Klawiterapii na niwie krzewienia informacji o dobroczynnym działaniu Klawiterapii jesteśmy wdzięczni gdyż działalność medialna, naukowa i organizacyjna w dzisiejszych czasach wymaga środków finansowych których nie posiadamy .

Dzięki Wam będziemy mogli podejmować działania medialne takie jak na przykład tłumaczenie filmów popularyzujących Klawiterapię, na jeżyki obce i publikacja ich w sieci wraz z kampaniami medialnymi,  a także finansowane i dotowanie terapii osób które jedynie w Klawiterapii mają szansę na powrót do zdrowia .

  • Planujemy uruchomić zbiórki celowe na platformach crowfundingowych
  • Będziemy opisywać dokładnie każdy cel na który zbieramy środki
  • Będziemy się szczegółowo rozliczać z powierzonych nam pieniędzy
  • Darczyńców jeżeli będzie taka ich wola będziemy honorować za pomocą dostępnych w Towarzystwie środków, na naszej stronie internetowej i w naszych publikacjach. 

Obecnie można wspomóc Towarzystwo Klawiterapii wpłacając  przelew na konto bankowe Towarzystwa : Nest Bank – numer konta  48 1870 1045 2083 1069 7471 0001 – Podając w opisie przelewu informację na jaki cel chcecie Państwo przeznaczyć oferowane środki .